Stillingsbeskrivelse
Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for prosess i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.

Eksempel på arbeidsoppgaver vil være:
- Deltakelse i studier og prosjekter som senior prosessingeniør
- Ansvar for UFD, PFD og P&ID
- Dimensjonering av prosessutstyr
- Prosessimuleringer
- Utarbeidelse av dokumentasjon, rapporter og arbeidspakker

Kvalifikasjoner
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- God norskkunnskap er en fordel, ikke et krav

Krav til utdannelse:
- Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde

Krav til arbeidserfaring:
- 5-10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kunnskap om offshore prosessystemer,
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- Erfaring med tegning i Microstation
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder

Krav til sertifikater:
- Grunnleggende sikkerhetskurs

Varighet 02.01.2020 -31.12.2021
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no