Stillingsbeskrivelse
- Kunden søker en innkjøper som skal være en betydelig bidragsyter når prosjektene skal gjennomføres.
- Innkjøper skal opprette innkjøpsordrer i SAP og sørge for at data på bestillingen stemmer med materialrekvisisjon og følge opp bestillingen helt til varen er kommet fram til anleggssted.
- Hvis leveringstiden eller andre forhold tilsier at leverandør ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, forventes det en pro-aktiv innkjøper som skal være i stand til å iverksette nødvendige tiltak, for å rette på dette.
- Noen ganger vil innkjøper også få tid til å innhente tilbud fra flere leverandører og sørge konkurranse mellom tilbydere.

Kvalifikasjoner
- Innkjøper må følge opp sine leverandører og kunne evaluere dem i henhold til kunden sine verktøy på dette området.
- Innkjøper må være i stand til både å jobbe selvstendig og sammen med andre faggrupper.
- Innkjøper må ha evnen til å disponere arbeidsoppgaver og tid slik at terminene møtes og være tydelig i all kommunikasjon både skriftlig om muntlig.
- Innkjøper må beherske engelsk både skriftlig og muntlig, samt beherske Excel ogWord på en god måte. Det er en fordel om vedkommende har erfaring med SAP.
- Passende utdannelse vil være Bachelor innen logistikk/innkjøp/økonomi/elektro.

Varighet 02.12.2019 - 30.11.2020
Lokasjon Trondheim

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no