Stillingsbeskrivelse
- Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll
- Påse at overordnede krav/regelverk innenfor fagområdet etterleves
- Daglig oppfølging av formelle leveranser av dokumentasjon samt sikre lagring i ProArc og Saksrom
- Oppfølging av prosjektets styringsdokumentasjon og prosedyrer
- Kvalitetssikring og håndtering av all teknisk dokumentasjon
- Løpende kontakt med leverandører
- Vedlikehold av dokumentasjon i internt samhandlingsrom og ekstern samhandlingsløsning
- Vedlikeholde dokumentplan (internt og eksternt)
- Rapportere status innenfor fagområdet
- Generell prosjektstøtte gjennom byggefasen samt bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor fagområdet og dokumenthåndteringssystemer
- I tillegg til ovenstående, kan leder pålegge andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressurs disposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner
- Relevant utdannelse på høgskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
- Minimum 5-10 års praktisk erfaring som dokumentkontroller
- Bred erfaring med verktøy som ProArc, prosjekthotell, Public 360 (Saksrom) samt Office produktene
- God kjennskap til offentlige saksbehandlingsregler
- Fordel med kjennskap til Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivloven

Personlige egenskaper:
- Gode evner til å samarbeide og formidle nøyaktighet og kvalitetsbevisst
- God IT forståelse
- Vi legger vekt på lojalitet i forhold til kundens etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
- God muntlig og skriftlig formuleringsevne, gode norskkunnskaper

Varighet ASAP - 12 mnd.
Opsjoner 2x3 mnd
Lokasjon Eidsvoll

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no