Stillingsbeskrivelse
- Bistå prosjektet med å estimere endringsordre, følge opp regningsarbeider samt bistå (særlig) kontraktavdelingen i andre spørsmål.
- Arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisponeringshensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning innen tekniske, økonomiske og/eller juridiske fag, eller annen relevant høyere utdanning.
- Erfaring med å estimere kostnadskonsekvensene ved endringsordre og vurdere riktigheten av slike estimater.
- 5 års erfaring med kostnadsanalyser innen tunneldriving og/eller jernbanesektoren.
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Selvgående person.
- Leveringsdyktig, strukturert og nøyaktig.
- Fleksibel team-arbeider med selvstendighet og respekt for målsetninger.
- Må kunne kommunisere på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, ettersom arbeidsspråket er både norsk og engelsk.

Varighet ASAP - 31.12.2021
Opsjoner 1 + 1 år
Lokasjon Arbeidssted på Åsland (beliggenhet ved E6 mellom Taraldrud og Klemetsrud), og ved behov også i Oslo (Bispegata) og Ski (Kvakestad)

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no